Hàm INDEX trong Excel là gì? Cách sử dụng hàm INDEX đơn giản nhất

Hàm INDEX trong Excel là hàm trả về mảng giúp lấy các giá trị tại một ô nào đó giao giữa cột và dòng và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của trang thủ thuật để hiểu về cách sử dụng hàm này qua từng ví dụ cụ thể nhé.

Hàm INDEX trong Excel là gì? Cách sử dụng hàm INDEX đơn giản nhất

Hàm INDEX là gì? 

Như đã vừa giới thiệu ở trên, hàm INDEX là hàm trả về mảng, giúp lấy các giá trị tại một ô nào đó giao giữa cột và dòng. Có thể hiểu, trong 1 mảng cho trước, nếu biết được vị trí (dòng và cột) của một phần tử thì hàm này sẽ giúp lấy giá trị tại ô đó.

Cú pháp hàm INDEX trong Excel

Công thức hàm INDEX: =INDEX(array;row_num;[column_num])

Trong đó: 

 •  array: vùng ô hoặc một hàng số mảng nào đó;
 • row_num: chọn hàng trong mảng từ đó trả về một giá trị;
 • column: chọn cột trong mảng từ đó trả về một giá trị.

Cách dùng hàm INDEX và ví dụ cụ thể

Giả sử chúng ta có bảng tổng hợp lương trên Excel như sau:

Hàm INDEX trong Excel là gì? Cách sử dụng hàm INDEX đơn giản nhất

*Ví dụ 1: Sử dụng hàm INDEX tìm giá trị của phần từ dòng thứ 4, cột thứ 2 trong mảng

Bước 1: Xác định các phần tử trong hàm

 •  array: vùng chưa giá trị cần lấy là B3:F10
 • row_num: chọn hàng trong mảng là 4
 • column: chọn cột trong mảng là 2

Chúng ta sẽ có công thức: =INDEX(B3:F10,4,2)

công thức hàm Index

Bước 2: Sau đó nhấn Enter và kết quả sẽ là Huỳnh Tiến Dũng. Tương tự, các bạn có thể tìm phần tử bất kỳ thuộc mảng này thông qua cú pháp như trên đây nhé.

hàm index trong excel

*Ví dụ 2: Áp dụng hàm INDEX nâng cao để lấy giá trị từ nhiều vùng tham chiếu.

Cụ thể trong ví dụ sau là có 2 mảng gồm mảng [B3:F6] (màu xanh lá mạ) và mảng [B7:F10] (màu xanh biển). Ta muốn tìm phần tử hàng thứ 3, cột thứ 2 của mảng thứ 2. Hình minh họa như dưới:

bảng excel

Bước 1: Công thức hàm INDEX nâng cao

Công thức hàm INDEX nâng cao: =INDEX(reference;row_num;[column_num],[area_num])

Trong đó:

 • reference: vùng tham chiếu (có thể kết hơp nhiều mảng với nhau);
 • row_num: chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu;
 • column_num: chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu;
 • area_num: số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong reference (tức là số thứ tự của mảng trong vùng tham chiếu). Nếu area_num được bỏ qua thì hàm sẽ mặc định dùng vùng 1.

Bước 2: Xác định tham số và áp dụng công thức

 • reference: vùng tham chiếu là (B3:F6,B7:F10)
 • row_num: chọn hàng trong mảng là 3
 • column: chọn cột trong mảng là 2
 • area_num: số thự tự của mảng trong vùng là 2

Chúng ta sẽ có công thức: =INDEX((B3:F6,B7:F10),3,2,2)

cách dùng hàm index nâng cao

Bước 3: Nhấn Enter để nhận kết quả trả về là Lương Xuân Mai

hàm index trong excel

Kết luận về cách dùng hàm INDEX trong Excel

Hàm index này khá là đơn giản phải không nào? Chỉ cần xác định đúng tham số áp vào công thức là sẽ ra ngay kết quả thôi. Nếu bạn muốn trang thủ thuật.vn hướng dẫn thêm hàm nào nữa thì đừng ngại bình luận bên dưới nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau.

MUA LAPTOP GIÁ SIÊU TỐT

Viết một bình luận