Cách đánh địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong Excel chi tiết

Khi thực hiện các phép tính bằng hàm, công thức thì việc phân biệt được địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong Excel là điều hết sức quan trọng. Bởi vì nó sẽ giúp bạn xác định đúng giá trị cần tìm và hạn chế xảy ra lỗi.

Hôm nay, trang thủ thuật sẽ giúp bạn phân biệt được địa chỉ tương đối và tuyệt đối cực chính xác, nhanh và hiệu quả nhất. Xem bài viết dưới đây ngay.

Địa chỉ tuyệt đối trong Excel

Địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong Excel là gì?

Địa chỉ tương đối trong Excel

Địa chỉ tương đối trong Excel là một địa chỉ không cố định và nó sẽ thay đổi nếu như bạn thực hiện sao chép công thức. Khi thực hiện sao chép trên nhiều ô thì tất cả các địa chỉ tương đối sẽ thay đổi dựa trên vị trí của cột hoặc hàng.

Địa chỉ tương đối trong Excel

Chẳng hạn, bạn muốn sao chép công thức sau: =SUM(E2,F2) từ vị trí của hàng 1 sang vị trí của hàng 2 thì lập tức công thức sẽ thay đổi thành =SUM(E3,F3). Việc này sẽ giúp các bạn dễ dàng thực hiện cho tất cả những phép tính mà bạn muốn lặp lại trên cùng một hàng và cột trên bảng tính.

Địa chỉ tuyệt đối trong Excel

Trong Excel, địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ mà khi bạn sao chép công thức trên cột hoặc dòng đều không thay đổi. Địa chỉ này thường được sử dụng bằng ký hiệu: $tencot$tendong ( Ví dụ: Cột A và dòng 2 sau khi được áp dụng địa chỉ tuyệt đối thành $A$2).

Địa chỉ tuyệt đối trong Excel

Cách bấm địa chỉ tuyệt đối trong Excel

Nếu bạn muốn bấm địa chỉ tuyệt đối thì bạn phải dùng phím tắt để thực hiện. Một số phím tắt địa chỉ tuyệt đối trong Excel như sau: 

Số lần nhấn F4 Địa chỉ tuyệt đối
Nhấn F4 một lần Tuyệt đối cho cả dòng và cột ($A$2)
Nhấn F4 hai lần Địa chỉ tuyệt đối chỉ áp dụng cho cột (A$2)
Nhấn F4 ba lần Địa chỉ tuyệt đối chỉ áp dụng cho dòng ($A2)
Nhấn F4 bốn lần Quay lại thành địa chỉ tương đối (A2)

Hướng dẫn sử dụng địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối vào công thức trong Excel

Địa chỉ tương đối – tuyệt đối có thể sử dụng để áp dụng vào các hàm mà người dùng sử dụng để trích xuất dữ liệu như hàm HLOOKUP, INDEX, MATCH, VLOOKUP, hoặc áp dụng cho các hàm tham chiếu như  SUMIF, RANK, COUNTIF,… Trong ví dụ dưới đây về địa chỉ tương đối chúng tôi sẽ sử dụng hàm VLOOKUP để thực hiện.

Ví dụ: Do hoàn thành công việc xuất sắc nên công ty quyết định thưởng cho nhân việc theo chức vụ tương ứng ở bảng 2. Giờ bạn hãy dựa vào danh sách nhân viên ở bảng 1 cùng với chức vụ có sẵn để xác định mức thưởng tương ứng.

Hướng dẫn sử dụng địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối vào công thức trong Excel

Để thực hiện tìm giá trị của các chức vụ và mức thưởng tương ứng nhanh nhất, các bạn sử dụng hàm VLOOKUP để thực hiện như sau: =VLOOKUP(D3,$A$14:$B$19,2,0)

Trong đó:

  • D3 (Mũi tên đỏ): D3 là địa chỉ tương đối và khi áp dụng xuống dòng bên dưới hoặc sao chép nó sẽ bị thay đổi.
  • $A$14:$B$19 (Mũi tên cam): Đây là vị trí mà D3 đang tìm kiếm và nó là địa chỉ tuyệt đối khi áp dụng cho hàng tiếp theo và hàng đều không bị thay đổi địa chỉ hay gặp bất kỳ lỗi nào.
  • 2 là số lượng cột dữ liệu.

Hướng dẫn sử dụng địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối vào công thức trong Excel 1

Tạm kết

Trên đây, trang thủ thuật đã chia sẻ xong cho bạn về địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong Excel rồi đó. Hy vọng với bài viết ngắn trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về địa chỉ tương đối, tuyệt đối. Hẹn gặp lại bạn trong các bài viết tiếp theo.

Viết một bình luận