Tổng hợp các phím tắt cơ bản bạn cần biết trong Photoshop

Đối với những người mới tiếp xúc với Photoshop thì các thao tác chỉnh sửa ảnh đa số là dùng chuột. Tuy nhiên các bạn có thể sử dụng các tổ hợp phím tắt để tiết kiệm thời gian chỉnh sửa. Ở bài viết này, Trang thủ thuật sẽ giới thiệu đến bạn thủ thuật tổng hợp các phím tắt cơ bản bạn cần biết trong Photoshop

Ở đây mình sử dụng Photoshop Cs6 Portable. Chi tiết về phiên bản này tại đây.

Các phím tắt trong Photoshop
Các phím tắt trong Photoshop

1. Nhóm phím tắt hệ thống FILE trong Photoshop

 • CTRL + N (New):                                     Tạo File mới
 • CTRL + O (Open):                                   Mở file
 • CTRL + ALT + O (Open As):                   Mở file từ Adobe Bridge
 • CTRL + W (Close):                                   Đóng File
 • CTRL + S (Save):                                      Lưu file
 • CTRL + SHIFT + S (Save As):                  Lưu ra các dạng khác
 • CTRL + ALT + S (Save a Copy):              Lưu thêm 1 bản copy
 • CTRL + P (Print):                                     In ảnh

2. Nhóm phím tắt F trong Photoshop

 • F1     Mở trình giúp đỡ
 • F2     Cut
 • F3     Copy
 • F4     Paste
 • F5     Mở Pallete Brush
 • F6     Mở Pallete màu
 • F7     Mở Pallete Layer
 • F8     Mở Pallete Info
 • F9     Mở Pallete Action

3. Nhóm lệnh thao tác với Layer trong Photoshop

 • CTRL + SHIFT + N:         Tạo Layer mới
 • CTRL + J:                         Nhân đôi Layer
 • CTRL + SHIFT + J:          Cắt Layer
 • CTRL + G:                        Tạo nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + G:          Bỏ nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + ]:           Chuyển Layer lên trên cùng
 • CTRL + ]:                          Chuyển Layer lên trên
 • CTRL + [:                          Chuyển Layer xuống dưới
 • CTRL + SHIFT + [:           Chuyển Layer xuống dưới cùng
 • CTRL + E:                         Ghép các Layer được chọn
 • CTRL + SHIFT + E:          Ghép tất cả các Layer

4. Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop

 • CTRL + A:                        Chọn tất cả
 • CTRL + D:                        Bỏ vùng chọn
 • CTRL + SHIFT + D:         Chọn lại vùng chọn
 • CTRL + SHIFT + I:           Nghịch đảo vùng chọn
 • CTRL + ALT + D:             Mờ biên vùng chọn
 • CTRL + F:                         Lặp lại Filter cuối cùng
 • CTRL + SHIFT + F:          Chỉnh Opacity Brush

5. Các phím tắt với nhóm IMAGE

 • CTRL + L:                                       Bảng Levels
 • CTRL + SHIFT + L:                        Tự động chỉnh Levels
 • CTRL + ALT + SHIFT + L:             Tự động chỉnh Contrast
 • CTRL + M:                                     Bảng Curves
 • CTRL + B:                                      Bảng Color Blance
 • CTRL + U:                                      Bảng Hue/Saturation
 • CTRL + SHIFT + U:                       Bảng Desaturate
 • CTRL + I:                                       Bảng Invert

6. Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT

 • [:                                                    Phóng to nét bút
 • ]:                                                    Thu nhỏ nét bút
 • CTRL + Z:                                     Trở lại bước vừa làm
 • CTRL + ALT + Z:                          Trở lại nhiều bước
 • CTRL + X:                                     Cắt
 • CTRL + C:                                     Copy
 • CTRL + SHIFT + C:                      Copy Merged
 • CTRL + V:                                     Paste
 • CTRL + SHIFT + CTRL + V:         Paste chồng lên
 • CTRL + T:                                     Xoay hình / Chỉnh ti lệ
 • CTRL + SHIFT + T:                      Làm lại bước Free Transform

7. Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar

 • V:      Di chuyển
 • M:     Tạo vùng chọn
 • L:      Tạo vùng chọn tự do
 • W:    Tạo vùng chọn theo màu
 • C:      Cắt hình
 • I:       Chấm màu . Thước kẻ
 • J:      Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
 • B:      Nét bút
 • S:      Lấy mẫu từ 1 ảnh
 • Y:      Gọi lại thông số cũ của ảnh
 • E:      Tẩy
 • G:     Đổ màu/Đổ màu chuyển
 • . :      Mô tả hiện tường miết tay
 • O:     Làm tối ảnh
 • P:      Tạo đường path . vector
 • T:      Viết chữ
 • A:      Chọn đường Path . Vector
 • U:      Vẽ các hình cơ bản
 • H:     Hand Tool
 • Z:      Phóng to / nhỏ hình
 • D:      Quay về màu cơ bản ban đầu
 • X:      Foreground
 • &:     Đổi màu trên bảng màu

8. Nhóm phím tắt VIEW

 • CTRL + Y:                            Xem màu CMYK
 • CTRL + SHIFT + Y:             Xem gam màu ngoài hệ CMYK
 • CTRL + +:                           Phóng to
 • CTRL + –:                           Thu nhỏ
 • CTRL + 0:                           Xem hình tràn màn hình
 • CTRL + SHIFT + H:           Ẩn các đường Path
 • CTRL + R:                          Hiện thước
 • CTRL + ;                            Ẩn Guides
 • CTRL + SHIFT + ;             Nhẩy bằng Guides
 • CTRL + ALT + ;                 Khoá Guides
 • CTRL + “                           Hiện lưới
 • CTRL + SHIFT + ‘             Nhẩy bằng lưới

Trên đây là bài viết tổng hợp các phím tắt cơ bản bạn cần biết trong Photoshop. Hãy chia sẻ bài viết thủ thuật Photoshop cơ bản này đến bạn bè và người thân nhé!

Viết một bình luận