FaceBook: Cách khôi phục tài khoản FaceBook bị vô hiệu hoá

Việc khôi phục tài khoản FaceBook bị vô hiệu hoá ngày càng trở nên khó hơn. Xin lỗi bạn vì đây là sự thật. Ngày nay, FaceBook sẽ vô hiệu hoá tài khoản của bạn ngay khi họ thấy có dấu hiệu ‘khả nghi’ đối với tài khoản đó. Đó là lý do tại sao nhiều người có xu hướng ‘google’ “Cách khôi phục tài khoản FaceBook bị vô hiệu hoá.”

Continue reading “FaceBook: Cách khôi phục tài khoản FaceBook bị vô hiệu hoá”