Chrome OS: Cách Restart Và Hard Reset Chromebook

Về cơ bản, người dùng không cần phải khởi động lại Chromebook mà chỉ cần để thiết bị ở chế độ ‘Sleep’ (giống như khi bạn gập MacBook). Tuy nhiên, bạn có thể cần phải ‘restart’ lại máy trong trường hợp Chromebook cập nhật hiệu điều hành hoặc đang gặp phải một số lỗi nào đó (Touchpad trên Chromebook không hoạt động chẳng hạn). Có một vài cách để khởi động lại Chromebook; Và bên cạnh đó, người dùng cũng có thể ‘Hard Reset’ thiết bị Chrome OS.

Continue reading “Chrome OS: Cách Restart Và Hard Reset Chromebook”

Chromebook: Phải Làm Gì Khi Touchpad Không Hoạt Động?

Chromebook là một thiết bị tuyệt vời giúp kết nối và hoàn thành công việc. Tuy nhiên, nếu Touchpad trên Chromebook không hoạt động, đó hẳn sẽ là một ngày tồi tệ đối với bạn. May mắn là, có một số thủ thuật giúp người dùng sửa chữa vấn đề này.

Nguyên Nhân Khiến Chromebook Touchpad Bị Lỗi

Continue reading “Chromebook: Phải Làm Gì Khi Touchpad Không Hoạt Động?”

Chrome OS: Cách Nhấp Chuột Phải Trên Chromebook

Việc biết cách nhấn chuột phải (Right-click) trên Chromebook sẽ giúp người dùng trong thao tác ‘copy-paste’ các đoạn văn, hình ảnh hoặc giúp truy cập các tuỳ chọn ẩn. Trong bài viết này, Trang Thủ Thuật xin chia sẻ với bạn cách nhấp chuột phải với Chromebook Touchpad hoặc bàn phím.

Continue reading “Chrome OS: Cách Nhấp Chuột Phải Trên Chromebook”