macOS Catalina: Sao Lưu Dữ Liệu iPhone, iPad Không Cần iTunes

Nhiều năm qua, người dùng đã quen với việc backup dữ liệu iPhone, iPad qua iTunes. Nhưng với macOS Catalina (10.15) trở lên, iTunes không còn tồn tại trên Mac. Vậy làm sao để chúng ta sao lưu dữ liệu iPhone? Một số thủ thuật dưới đấy sẽ giúp người dùng backup iPhone mà không cần iTunes. Bạn hãy làm theo cách thức phù hợp nhất.

Lưu ý: Các cách làm được áp dụng với iPhone chạy iOS 12 trở lên và Mac sử dụng MacOS Catalina (10.15) trở lên.

Continue reading “macOS Catalina: Sao Lưu Dữ Liệu iPhone, iPad Không Cần iTunes”