macOS: Cách Hạ Cấp Từ Catalina xuống Mojave

Việc cập nhật macOS thực sự rất tuyệt vời. Mac của bạn có thể sẽ có một giao diện mới, những tính năng tạo sự khác biệt không chỉ trên máy tính mà còn phát triển song song với các ứng dụng iOS.

Tuy nhiên, việc nâng cấp sẽ gây ra một số vấn đề, đặc biệt khi một số phần mềm sẽ không tương thích. Dù lý do là gì, nếu bạn đổi ý và muốn hạ cấp macOS Catalina (10.15) thành Mojave (10.14), hãy làm theo những hướng dẫn dưới đây từ Trang Thủ Thuật.

Continue reading “macOS: Cách Hạ Cấp Từ Catalina xuống Mojave”