macOS: Cách Chụp Màn Hình MacBook

Bạn có thể chụp màn hình MacBook để bắt hình ảnh những gì đang xuất hiện trên thiết bị của mình. Chụp màn hình trên Mac khá là đơn giản và hữu dụng trong một số trường hợp. Ví dụ, khi có lỗi xảy ra với một phần mềm nào đó, bạn có thể chụp lại và chia sẻ với người khác để nhờ trợ giúp.

Continue reading “macOS: Cách Chụp Màn Hình MacBook”